Thỉnh thoảng bị điên #7 : My sadness

Lãnh Lam Phong

1.Nghe nói hai người giống nhau sẽ chỉ như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ gặp được. Vậy là dù có đến chết chúng ta cũng không thể đến được với nhau
Nghe nói hai người yêu nhau sẽ càng ngày càng giống nhau. Vậy là một ngày nào đó chúng ta giống nhau quá nên sẽ đẩy chúng ta xa nhau mãi mãi ?
Vậy là cuối cùng có đến chết chúng ta cũng không thể nào đến được với nhau, cho dù đến chết

B0eysU0CUAE-yZr

View original post 258 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s