Thỉnh thoảng bị điên #7 : My sadness

Lãnh Lam Phong

1.Nghe nói hai người giống nhau sẽ chỉ như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ gặp được. Vậy là dù có đến chết chúng ta cũng không thể đến được với nhau
Nghe nói hai người yêu nhau sẽ càng ngày càng giống nhau. Vậy là một ngày nào đó chúng ta giống nhau quá nên sẽ đẩy chúng ta xa nhau mãi mãi ?
Vậy là cuối cùng có đến chết chúng ta cũng không thể nào đến được với nhau, cho dù đến chết

B0eysU0CUAE-yZr

View original post 258 more words